top of page
1589408.jpg

MOOV SPORTS

Kết hợp thể dục, kỹ năng vận động và các hoạt động thể thao để tạo ra một niềm vui và tương tác nhiều hơn cho trẻ. Chúng tôi chú trọng các hoạt động thể dục, thể thao và trò chơi khác nhau theo hướng khám phá nhiều hơn.

80BD0436-E0E8-4D31-A13E-AFC53D215233.jpg
sport-sports-team-team-sport.jpg
IMG_7519.jpg

MOOV GYM

Các động tác thể dục và các bài tập nâng cao kỹ năng vận động là phần trọng tâm của chương trình. Bắt đầu từ những điều cơ bản, mọi đứa trẻ sẽ được học những phương pháp tiến bộ để chinh phục một số động tác nhất định.

8d5998737e794989e8a1c41949170d14.jpg

Embarking Tots

Chương trình Embarking Tots được cung cấp cho trẻ em từ Pre-Nursery. Chương trình này sẽ dạy trẻ em cả kỹ năng định vị và không vận động. Thông qua niềm vui và trò chơi, trẻ em sẽ học được tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe và giao tiếp. Chương trình này cũng sẽ giúp phát triển các kỹ năng nhận thức giúp trẻ tập trung, học hỏi, ghi nhớ và suy luận tốt hơn.

tots.jpg
71250.jpg
IMG_3067.jpg

Hoạt động

khác

Ngoài chương trình thông thường của chúng tôi, chúng tôi cũng đáp ứng các nhu cầu thể thao khác của các trung tâm. Từ các hoạt động Ngày lễ đến Thể thao và tổ chức Ngày Gia đình. Các chương trình của chúng tôi có thể tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của từng trung tâm.

bottom of page