top of page
151238864_3919450384772917_8932711224665387844_n.jpg

EMBARKING TOTS

Chương trình Moov Tots dành cho trẻ từ Mầm non. Chương trình này sẽ dạy cho trẻ em cả kỹ năng xác định phương hướng và vận động. Thông qua niềm vui và trò chơi, trẻ em sẽ học được tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe và giao tiếp. Chương trình này giúp phát triển các kỹ năng nhận thức để trẻ tập trung, học hỏi, ghi nhớ và suy luận tốt hơn.

Chương trình:

 • Stretching

 • Mobility

 • Warm ups

 • Pencil roll

 • Egg roll

 • Front roll

 • Throwing

 • Climbs

 • Rolling

 • Kicking

 • Catching

 • Coordination

 • Balance

 • Walking

 • Jumps

 • Crawls

Phát triển thể chất:

 • Phối hợp chân mắt

 • Phối hợp tay mắt

 • Sự linh hoạt

 • Sự dẻo dai

 • Thăng bằng

 • Sức bền và sức mạnh

 • Không gian và nỗ lực

 • Tư duy

 • Xã hội và Tinh thần

 • Kỹ năng nhận thức

 • Sự tự tin

 • Kĩ năng giao tiếp

 • Kĩ năng nghe

 • Sự tập trung

158403045_3992515287466426_8521539841996999632_n.jpg
151238864_3919450384772917_8932711224665387844_n.jpg
301577776_738812017522611_3350889648423828375_n.jpg
141756830_3861062387278384_1052914721480305104_n.jpg
10.jpg
11755665_948022858582366_4681295980025763052_n.jpg
169258689_4078668525517768_4639521542709975526_n.jpg
bottom of page