top of page
15.jpg

MOOV GYM

Các động tác thể dục và các bài tập nâng cao kỹ năng vận động là phần trọng tâm của chương trình. Bắt đầu từ những điều cơ bản, mọi đứa trẻ sẽ học cách chinh phục những động tác nhất định.

Chương trình:

 • Stretching

 • Mobility

 • Warm ups

 • Pencil roll

 • Egg roll

 • Front roll

 • Climbs

 • Back roll

 • Half handstand

 • Full Handstand

 • Half wheels

 • Full wheels

 • Jumps

 • Crawls

Phát triển thể chất:

 • Phối hợp chân mắt

 • Phối hợp tay mắt

 • Sự linh hoạt

 • Sự dẻo dai

 • Thăng bằng

 • Sức bền và sức mạnh

 • Không gian và nỗ lực

 • Tư duy

 • Xã hội và Tinh thần

 • Kỹ năng nhận thức

 • Sự tự tin

 • Kĩ năng giao tiếp

 • Kĩ năng nghe

 • Sự tập trung

131787058_4302635639787721_7236455270192187288_n.jpg
311702307_779779520092527_1011038019221502439_n.jpg
51951395_2201658916552081_6553067474521161728_n.jpg
307364177_754629652607514_8218872867605597738_n.jpg
311057500_777578563645956_4864700034250565135_n.jpg
131787058_4302635639787721_7236455270192187288_n.jpg
bottom of page