top of page
Trẻ em trong nhà trẻ

Vị thế

định hướng

Giáo dục thể chất và xây dựng kỹ năng hàng đầu Đông Nam Á

KIDSmoov chuẩn bị cho trẻ em những cuộc phiêu lưu trong cuộc sống. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển trong các cá nhân, gia đình và cộng đồng của mình bằng cách phục vụ như một đối tác đáng tin cậy trên hành trình phát triển toàn diện và tự tin cho trẻ em. Bạn có thể là người tiếp theo! Tham gia mạng lưới độc quyền của chúng tôi gồm các chủ sở hữu nhượng quyền thương mại có năng lực cao để làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ em trong cộng đồng của họ.

951e70d1-3787-49c4-9f8a-7d81f92e8fa9.jpg

Trở thành thành viên của gia đình KIDSmoov

Đã làm việc với nhiều trường học chính phủ và trung tâm chăm sóc trẻ em ở Singapore, Campuchia và Việt Nam.
Chuyên cho trẻ em tập gym, vận động và thể dục thể thao giáo dục và trải nghiệm.
Nuôi dưỡng tình yêu chân chính đối với các phong trào và thể thao ..
Tin rằng mọi đứa trẻ đều là người chiến thắng

Cung cấp cho các trường và đối tác sự hỗ trợ và nguồn lực đầy đủ.
Mang đến cho trẻ em một trải nghiệm học tập trải nghiệm thú vị và hấp dẫn thông qua các giáo viên chất lượng và các nguồn tài nguyên sáng tạo.

Đội chiến thắng

"Một số người có thể nói rằng quy mô ngôi nhà hoặc tài khoản ngân hàng là thước đo thành công của họ. Chúng tôi biết rằng tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của trẻ em là thành công lớn nhất có thể đạt được" 

Ms. Đoan Trang, chủ sở hữu nhượng quyền KIDSmoov Phú Nhuận

bottom of page