top of page
Bức tường leo núi dành cho trẻ em
THÔNG ĐIỆP TỪ NGƯỜI SÁNG LẬP

Hey there! First and foremost, I would like to personally thank you for your interest and for choosing KIDSmoov and our group of partners. In our company, we have strong beliefs that every child and individual is a champion. And that we would want to bring out the potential in them.

In choosing us, we will create a community with all our partners and customers to have a sense of belonging. For you as a partner, can rest assure that we will give the maximum support from us and that we will ensure credibility and reliability of our programs. Our priority is to create value for our partners and customers to create a holistic and most welcoming environment for everyone.

Untitled design (4).png
051266d8-0c63-4c8f-9d00-9151eed7e9f2.jpg
  • KIDSmoov được thành lập tại Singapore vào năm 2010. Mục tiêu trở thành nhà giáo dục thể chất hàng đầu Đông Nam Á dành cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi.

  • Làm việc với nhiều trường công lập, trung tâm chăm sóc trẻ em ở Singapore và các chương trình của chúng tôi đã đến Indonesia, Campuchia, Việt Nam.

  • Nuôi dưỡng tình yêu đích thực đối với thể dục và thể thao thông qua các bài học và hoạt động vừa học vừa chơi với niềm tin mỗi trẻ em là một người chiến thắng.

NHƯỢNG QUYỀN

GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU

SINGAPORE!

KIDSmoovNEWLogo2020W.png
Trẻ em chơi

Đội ngũ KIDSmoov Việt Nam

40272997_1967597279958247_1589345801706930176_n.jpg

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

bottom of page